HALLIDE TEISALDAMINE

Kuna hallid koosnevad moodulitest ning paigaldatakse asfaldile terasvaiadega, siis on hiljem neid võimalik ka teisaldada.